ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ  ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 02 ມີນາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ, ຢູ່ທີ່ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ກະຊວງ ໄປສະນີໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ພ້ອມທັງ ວຽກງານກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກຊຶ່ງ ຈັດຂື້ນໂດຍ ກົມເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ພູທອງ ສີສະຫວັດ ຮັກສາການ ຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈາກ ບັນດາກົມພາຍໃນກະຊວງ ປທສ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກບັນດາທ່ານແຂກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມາຈາກບັນດາກະຊວງຕ່າງໆລວມທັງໝົດ 50 ກວ່າຄົນ.


  ຈຸດປະສົງ ຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອ ເປັນການນໍາສະເໜີເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳ ທັງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍເປັນການເຜີຍແຜ່ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນ ໄດ້ພາບ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງລະບົບເຕັກນິກ, ການບໍລິການ ແລະ ການນໍາ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ.
  ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ນອກຈາກຈະມີວິທະຍາກອນຂອງກົມເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃນນາມຜູ້ເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກຂຶ້ນມາບັນຍາຍ ແລ້ວ ທາງກົມກໍ່ໄດ້ຮັບກຽດຈາກວິທະຍາກອນ ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ໃນນາມຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະບົບເຕັກນິກ ການບໍລິການລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ວິທະຍາກອນຈາກ ບໍລິສັດ ສະຕາໂທລຄົມ ຈຳກັດ ( Unitel ) ໃນນາມເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອອກ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ.


  ໃນພິທີກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ ທ່ານ ພູທອງ ສີສະຫວັດ, ຮັກສາຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດ້ກ່າວບາງຕອນວ່າ ໃນຮ່າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມກໍມີຫຼາຍເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນແຜນການພັດທະນາແຕ່ລະຂະແໜງການດ້ວຍການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອໜູນໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ປອດໄພ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ຈ່າຍ, ໃນນັ້ນ ກໍ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ເຈ້ຍ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ paper less ເພື່ອຫັນໄປສູ່ດີຈິຕອນໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ, ແນ່ນອນແລ້ວວ່າການຫັນໄປສູ່ດິຈິຕອນນັ້ນ ຈຳເປັນຕ້ອງພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ, ໜຶ່ງໃນເຕັກໂນໂລຊີສຳຄັນ ກໍ່ຄື ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ນິຕິກຳ ທີ່ມີຜົນບັງຄັບ ໃຫ້ຂໍ້ມູນ, ເອກະສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ມີຄຸ່ນຄ່າຄືກັບເອກະສານດ້ວຍເຈ້ຍ.

  ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ຢ່າງເປັນທາງການທີ່ຈັດຂຶ້ນມາເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນຂອງລັດຖະບານ ເຖິງແມ່ນວ່າ ກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ນັບແຕ່ ຕົ້ນປີ 2019 ແຕ່ ທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ໄດ້ສ້າງຄວາມພ້ອມກ່ອນການເຜີຍແຜ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເປັນຕົ້ນ ສ້າງນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບາງເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍໃຫ້ຈະແຈ້ງ ແລະ ກະກຽມຄວາມພ້ອມທັງດ້ານເຕັກນິກ ໂດຍສະເພາະ ສ້າງສູນຢັ້ງຢືນໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກແຫ່ງຊາດ ທີ່ເອີ້ນວ່າ National Root CA, ໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ໂດຍເລີ່ມຈາກການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ບັນດາພະນັກງານ ຂະແໜງການ ປທສ ທົ່ວປະເທດ ຜ່ານລະບົບປະຊຸມທາງໄກ (Video Conference) ໃນທ້າຍປີ 2020 ແລະ ທົດລອງການນຳໃຊ້ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ໃນລະບົບຄຸ້ມຄອງເອກະສານພາຍໃນກະຊວງ ປທສ (ລະບົບ e-office), ນອກຈາກນີ່ກໍ່ຍັງໄດ້ສົມທົບຮ່ວມມືກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ ເພື່ອ ຫາທາງ ກະຕຸກຊກຍູ້ໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມພ້ອມ ຕາມເງື່ອນໄຂ ດໍາເນີນການ ແລະ ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ດ້ານລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອ ຮັບໃຊ້ສັງຄົມ.


  ພາຍຫຼັງ ສຳເລັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ກໍ່ມີແຜນທີ່ຈະສືບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ ນິຕິກຳດ່ັງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອ ແນໃສ່ ການສົ່ງເສີມ ພ້ອມທັງເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ ໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນມີຄວາມຕື່ນຕົວ ກຽມຄວາມພ້ອມ ທີ່ຈະຫັນມານໍາໃຊ້ ລະບົບ ແລະ ລາຍເຊັນ ເອເລັັກໂຕຣນິກ ເຂົ້າໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານ ແນໃສ່ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ການນຳໃຊ້ເຈ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນເວລາ, ສະດວກໃນການເຮັດວຽກໄດ້ຢູ່ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານທີ່ໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ.


  ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາເຄີ່ງວັນ ຊື່ງເຫັນໄດ້ວ່າ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງກໍຄືບັນດາທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າ ກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຮັບຟັງ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ແລະ ມີຄໍາຖາມເຈາະຈິ້ມ ແລະ ແລກປ່ຽນກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍພໍສົມຄວນເນື່ອງຈາກເປັນນິຕິກຳທີ່ສ້າງຂື້ນມາເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນສະພາບຂົງເຂດແບບໃໝ່ ທີ່ສັງຄົມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ.