ພະແນກ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ

ພະແນກ ປທສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ
ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ
ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ
ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ຫົວພັນ
ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ວຽງຈັນ
ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ
ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ
ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ສາລະວັນ
ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ
ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ອັດຕະປື

ພາກສ່ວນລັດຖະບານ

ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ 021215877
ກະຊວງ ພາຍໃນ 021 212545
ກະຊວງ ຍຸຕິທຳ 021 451 920
ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ 021 911388
ກະຊວງ ການເງິນ 021 911336
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ 021 214000
ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 021-412345
ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 021-216 004
ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ 021 415822
ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 021 970051
ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 021 415037
ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 021 263799
ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ 021-453493
ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 021 412255
ກະຊວງ ແຮງງານແລະສະຫວັດດິການສັງຄົມ 021 2130 03
ກະຊວງ ຖະແຫຼ່ງຂ່າວວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ
ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 021 217012
ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 021 213470

ເວັບໄຊໜ້າສົນໃຈ

ວາລະສານ ໄອຊີທີ ລາວ
ການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຄັດເລືອກຜະລິດຕະພັນ ໄອຊີທີ ລາວ
ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19
ASEAN ICT Award